نویسنده = صادقی، حجت الله
تعداد مقالات: 1
1. انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از سیستم خبره در محیط فازی ممدانی

دوره 16، شماره 48، بهار 1397، صفحه 131-151

10.22054/jims.2018.8369

سیده فرناز کوهبنانی نژاد؛ داریوش فرید؛ حجت الله صادقی