نویسنده = زنجیرچی، سید محمود
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی سیستم تولید چابک با استفاده از رویکرد پویایی‌های سیستم

دوره 12، شماره 32، زمستان 1393، صفحه 1-19

سید محمود زنجیرچی؛ علی مروتی شریف آبادی؛ مهدی خاکی اردکانی