نویسنده = عباس، امیر
تعداد مقالات: 1
1. زمانبندی همزمان پروژه و برنامه ریزی تجهیزات با الگوریتمهای تکاملی

دوره 12، شماره 32، زمستان 1393، صفحه 21-47

عباس شفیع خانی؛ امیر عباس؛ سید تقی اخوان نیاکی