نویسنده = عظیمی، پرهام
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی حمل و نقل مواد غله بر اساس یک مدل شبیه سازی در بندر شهیدرجایی

دوره 13، شماره 38، پاییز 1394، صفحه 133-161

پرهام عظیمی؛ محمد رضا قنبری