نویسنده = قاسمی، احمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی روابط علی میان شاخص‌های مدل تعالی H3SE در صنعت پتروشیمی

دوره 12، شماره 34، زمستان 1393، صفحه 107-132

احمدرضا قاسمی؛ عزت اله اصغری‌زاده