نویسنده = دارایی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. چارچوبی برای تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح درصنایع" مورد مطالعه صنعت خودروسازی پارس"

دوره 17، شماره 55، زمستان 1398، صفحه 65-99

10.22054/jims.2019.41703.2313

محمدرضا نعمت الله؛ مجید ضماهنی؛ محمدرضا دارایی؛ امیرحسین امیرخانی