نویسنده = دلیری، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حافظه بلندمدت دوگانه با تأکید بر توزیع چوله و دم پهن پسماندها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 33، زمستان 1393، صفحه 151-181

محمدجواد محقق نیا؛ منصور کاشی؛ علیرضا دلیری؛ محمد دنیایی