نویسنده = خالو کاکایی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدلی برای ارزیابی ریسک‌های زنجیره تامین با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه

دوره 12، شماره 34، زمستان 1393، صفحه 19-40

محمد حیاتی؛ محمد عطایی؛ رضا خالو کاکایی؛ احمد رضا صیادی