نویسنده = اکبریان، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. ترسیم نقشه استراتژی در کارت امتیازی متوازن با استفاده از روش دیمتل

دوره 12، شماره 34، زمستان 1393، صفحه 133-155

مجتبی اکبریان؛ سید اسماعیل نجفی