نویسنده = شهیکی تاش، محمد نبی
تعداد مقالات: 1
1. شکاف میان قیمت و هزینه نهایی در صنایع ایران و کشورهای منتخب

دوره 12، شماره 35، زمستان 1393، صفحه 179-202

محمد نبی شهیکی تاش؛ حدیثه محسنی؛ کامران محمودپور