دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، بهار 1384، صفحه 1-128 
2. تجزیه و تحلیل صنعت نرم افزار در ایران

صفحه 29-54

سیدمحمد اعرابی؛ پریناز شعاریان


4. مدیریت روابط با مشتری در تجارب الکترونیک بین بنگاهی

صفحه 71-93

جمشید صالحی صدقیانی؛ مریم اخوان؛ مجید باب الحوائجی