ارائه نگرشی اقتضایی جهت اجرای سیستم تولیدی بهنگام

جمشید صالحی صدقیانی؛ یاسر سبحانی فرد؛ مریم اخوان خرازیان

دوره 5، شماره 14 ، دی 1385، ، صفحه 111-130

چکیده
  سیستم تولیدی JIT مانند هر سیستم دیگری دارای اجرائی است که به ناچار برای اجرای آن باید این اجزاء را به اجرا در آورد اما ادبیات موضوعی و تحقیقات نشان می دهد که اینگونه نیست که اجرای این سیستم در همه مکانها و زمانها به یک روش منحصر به فرد صورت گیرد. اجرای این سیستم از شرکتی به شرکت دیگر و از صنعتی به صنعت دیگر و از شرایطی به شرایط دیگر ممکن ...  بیشتر