انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی با به کارگیری تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره در صنایع پالایش نفت جمهوری اسلامی ایران

سید رضا سلامی؛ هادی رمضانی؛ سیما صدیقی گاریز؛ احمد جمالی

دوره 9، شماره 23 ، دی 1390، ، صفحه 71-96

چکیده
  امروزه سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین مالی و روش های انتقال تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه مطرح می باشد. زیرا سرمایه گذار خارجی نسبت به سرمایه گذار داخلی از مزیت های رقابتی نظیر دسترسی به اطلاعات کافی، مهارت های مدیریتی، تکنولوژی پیشرفته و منابع مالی معتبر برخوردار است. در صنایع پالایش نفت نیز به دلیل نیاز ...  بیشتر