تعیین استراتژی های نگهداری و تعمیرات با استفاده از سیستم استنتاج فازی چند مرحله ای(مورد مطالعه: نیروگاه برق شهید سلیمی نکا)

الهه شاکری کناری؛ محمد ولی پور خطیر؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی

دوره 17، شماره 54 ، مهر 1398، ، صفحه 291-325

https://doi.org/10.22054/jims.2017.21543.1754

چکیده
  چکیده: اهمیت مقوله نگهداری و تعمیرات از آنجاست که مدیریت کارآمد آن می‌تواند در تداوم خطوط تولید و کاهش هزینه‌ها بسیار موثر باشد. این مسئله در نیروگاه‌های تولید برق به عنوان منبع اصلی تامین انرژی در کشور از اهمیت مضاعفی برخوردار است. هدف از مقاله‌ حاضر ارائه‌ رویکردی کاربردی برای تعیین استراتژی‌ نگهداری و تعمیرات مناسب برای هر ...  بیشتر