بهینه‌سازی زمان‌های پیشبرد با فرض وجود اقلام معیوب در سیستم برنامه‌ریزی نیازمندی‌های مواد : مطالعه موردی

حسین کریمی؛ وحید شریفیان

دوره 18، شماره 59 ، دی 1399، ، صفحه 299-334

https://doi.org/10.22054/jims.2021.25484.1881

چکیده
  سیستم‌های برنامه‌ریزی نیازمندی‌های مواد برای پاسخ‌گویی به تقاضا در سیستم‌های تولیدی گسسته کاربرد زیادی دارد. در این مقاله یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط به‌منظور کمینه‌سازی هزینه‌ی نهایی که شامل هزینه‌های موجودی کالای در جریان ساخت، بارگذاری، سفارشات عقب‌افتاده، سفارشات ازدست‌رفته، تولیدات اضافه و تغییرات در زمان پیشبرد، ...  بیشتر