روشی جدید جهت محاسبه قابلیت اطمینان سیستم های فعال با نرخ های خرابی وابسته به زمان مبتنی بر توزیع وایبل

پدرام پورکریم گیلانی؛ مانی شریفی؛ پرهام عظیمی؛ مقصود امیری

دوره 19، شماره 61 ، تیر 1400، ، صفحه 95-124

https://doi.org/10.22054/jims.2018.27302.1932

چکیده
  با توجه به حساسیت بالای کاربران در استفاده از تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی، ایجاد شرایطی جهت افزایش پایایی این سیستم‌ها همواره از دغدغه های تولید کننده‌گان است. لذا با افزایش روز افزون تولید، یافتن راهی برای ارتقاء قابلیت اطمینان (پایایی) محصول در طول طراحی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در اکثر تحقیقات انجام شده در این حوزه، ...  بیشتر

بهینه سازی حمل و نقل مواد غله بر اساس یک مدل شبیه سازی در بندر شهیدرجایی

پرهام عظیمی؛ محمد رضا قنبری

دوره 13، شماره 38 ، مهر 1394، ، صفحه 133-161

چکیده
  با در نظرگیری افزایش روز افزون تقاضا برای فعالیتهای عملیاتی در بنادر، مدیران بنادر با چالش استفاده بهینهاز تجهیزات و تسهیلات بندری رو به رو میباشند. یکی از این چالشها جلوگیری از ماندگاری زیاد کشتیهادر بنادر م باشد. بدین منظور در این مطالعه به بررسی ایجاد انبار موقت در بندر خدماتی شهید رجایی برایبارگیری غلات به کشتی با استفاده از یک ...  بیشتر