بررسی تأثیر ابعاد نوآوری سبز بر عملکرد سازمان

علی مروتی شریف‌‌آبادی؛ مهسا نمک‌شناس جهرمی؛ علیرضا ضیایی‌ بیده

دوره 12، شماره 33 ، تیر 1393، ، صفحه 25-42

چکیده
  دنیای مدرن امروز، موجب افزایش آلودگی‌ها و مشکلات زیست‌محیطی و در‌نتیجه افزایش نگرانی‌ دولت‌ها و سازمان‌ها در رابطه با محیط‌زیست شده‌است. این نگرانی‌ها موجب به‌وجود‌آمدن مفهوم جدیدی تحت‌عنوان نوآوری سبز شد. این پژوهش، با هدف بررسی تأثیر ابعاد نوآوری سبز بر عملکرد سازمان انجام‌شده و در این رابطه نقش میانجی عملکرد زیست‌محیطی ...  بیشتر