مساله زمان‌بندی شیفت‌های کاری پرستاران با در نظر گرفتن هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم: الگوریتم تفاضل تکاملی

محمد رضا حسنی؛ جواد بهنامیان

دوره 19، شماره 61 ، تیر 1400، ، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22054/jims.2021.41042.2296

چکیده
  مساله زمان‌بندی کارکنان به دنبال یافتن یک برنامه کاری بهینه برای برنامه‌ریزی کارکنان با توجه به میزان تقاضا (حجم کار)، میزان در دسترس بودن کارکنان، قانون کار، قراردادهای کاری و... می‌باشند. اهمیت این مساله در بهبود کیفیت خدمت‌دهی، سلامت و رضایت کارکنان و کاهش هزینه‌‌ها از جمله در بیمارستان‌ها، مراکز نظامی، خدماتی یا امدادی، پژوهشگران ...  بیشتر

بهینه‌سازی مجموع جریمه‌های هزینه دیرکرد و انرژی در مسأله زمانبندی ماشین‌های موازی‌ ناهمگن به وسیله الگوریتم ممتیک

جواد بهنامیان؛ امیر افسر

دوره 18، شماره 58 ، مهر 1399، ، صفحه 29-57

https://doi.org/10.22054/jims.2020.24828.1856

چکیده
  در مطالعات مختلف مربوط به مسائل زمانبندی، معمولا تمرکز بر برنامه‌ریزی ماشین‌ها و تخصیص کارها به ماشین‌ها و تعیین توالی کارها، به منظور بهینه‌سازی زمان اتمام کارها، می‌باشد. با توجه به ارتباط بین اقتصاد، انرژی و نگرانی‌های زیست محیطی، مصرف انرژی یکی از موارد مهم در برنامه‌ریزی سیستم‌های مختلف می‌باشد. در این مقاله یک مسأله زمانبندی ...  بیشتر

طراحی زنجیره تامین چند سطحی فازی همکارانه با در نظر گرفتن تخفیف و هزینه بازاریابی:رویکرد تئوری بازی ها

جواد بهنامیان؛ محمدمهدی بشر

دوره 18، شماره 56 ، فروردین 1399، ، صفحه 51-86

https://doi.org/10.22054/jims.2018.20762.1726

چکیده
  یکی از مهم‌ترین بحث‌های امروزه در مدیریت زنجیره‌تامین ایجاد همکاری در زنجیره‌تامین با وجود تضاد در اهداف و خواسته‌ها است که در آن اعضای درون سطوح با یکدیگر توافق نموده و به‌عنوان یک کل در بازی زنجیره‌تامین مشارکت داشته باشند. به منظور دستیابی به حداکثر سود ممکن در کل زنجیره‌تامین در شرایط همکاری،‌ در اینجا با استفاده از مفهوم ...  بیشتر

مکان یابی تسهیلات نامطلوب با استفاده از روش آزادسازی لاگرانژ

پری‌سیما پاک‌روان؛ جواد بهنامیان

دوره 17، شماره 53 ، تیر 1398، ، صفحه 81-108

https://doi.org/10.22054/jims.2018.10476.1383

چکیده
  از یک دیدگاه کلی می‌توان مسایل مکان‌یابی را در دو دسته‌ی مکان‌یابی تسهیلات مطلوب و تسهیلات نامطلوب بررسی نمود. در مکان‌یابی تسهیلات نامطلوب بر خلاف تسهیلات مطلوب، سعی می‌شود که تا حد امکان، تسهیلات دور از مناطق دریافت کننده‌ خدمت استقرار یابند. در این مقاله در مورد مساله‌ی مکان‌یابی این قبیل تسهیلات بحث شده ‌است. این تحقیق با ...  بیشتر

ارائه مدل ریاضی و حد پایین برای مساله زمانبندی گردش شغلی ارگونومیکی

جواد بهنامیان؛ زینب اخوان

دوره 16، شماره 50 ، مهر 1397، ، صفحه 105-124

https://doi.org/10.22054/jims.2018.9108

چکیده
  کار در کارگاههای صنعتی و انجام فعالیتهای سنگین بر سلامت کارگران تاثیر داشته و به لحاظ آسیبهایشغلی مخاطرات فراوانی را برای آنان به همراه دارد. از آنجایی که در واحدهای صنعتی کارهای متفاوتی بهلحاظ بار ارگونومیکی و نیز سختی کار وجود دارد، می توان با ایجاد یک برنامه چرخش کار، آسیبهایشغلی را کاهش داد. در این مقاله با استفاده از رویکرد تبدیل، ...  بیشتر

حل مساله مسیریابی تولید رقابتی با استفاده از بهینه سازی گروه ذرات

فرزانه ادبی؛ جواد بهنامیان

دوره 16، شماره 49 ، تیر 1397، ، صفحه 105-138

https://doi.org/10.22054/jims.2018.8787

چکیده
  مساله مسیریابی تولید به تلفیق دو مساله مسیریابی خودرو و برنامه ریزی تولید می‌پردازد. عموما در مسئله فوق فرض بر این است که نوعی انحصار در محیط وجود دارد و توجهی به تاثیر رقبا در این مسائل در نظر گرفته نشده است. پر واضح است که در دنیای واقعی دیگر نمی‌توان به داشتن بازار انحصاری امید بست. در فضای رقابتی مشتریان متناسب با قیمت و کیفیت تامین‌کننده ...  بیشتر