ارائه مدلی برای ارزیابی ریسک‌های زنجیره تامین با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه

محمد حیاتی؛ محمد عطایی؛ رضا خالو کاکایی؛ احمد رضا صیادی

دوره 12، شماره 34 ، مهر 1393، ، صفحه 19-40

چکیده
  مدیریت زنجیره تامین، فرآیند برنامه ریزی، اجرا و کنترل کار آمد جریان مواد اولیه، موجودی­های در جریان ساخت، محصولات نهایی و همچنین جریان اطلاعات مرتبط با آن از نقطه اولیه تا نقطه مصرف می­باشد و لذا تمامی فعالیت­های سازمان، شرکت و ... را تحت تاثیر قرار می­دهد، از این رو توجه به فرصت­ها و تهدیدهای موجود در عرصه صنعت و تجارت و ارزیابی ...  بیشتر