نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 استادیار دانشگاه یزد

چکیده

اصلاحات جزء جدایی‌ناپذیر تحولات اقتصادی در بخش مالی می‌باشد که شامل شکل‌دهی دوباره‌ ساختار بازار سرمایه، نوآوری در ابزارها و محیطی با نظم جامع‌تر است. دو مکتب فکری غالب بر ادبیات بازار سهام، تجزیه و تحلیل‌های بنیادی و تکنیکی می‌باشند. مسئله انتخاب پرتفوی بسیار مهم می‌باشد. به همین علت، این پژوهش ارزیابی سهام شرکت‌ها با استفاده از هر دو روش تجزیه و تحلیل بنیادی و تکنیکی را برگزیده و سپس به منظور تشکیل پرتفویی که حالات مختلف ریسک و ترجیحات سرمایه‌گذارن را لحاظ کند، از مدل فازی ممدانی و مدل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح ترکیبی استفاده نموده است. دلیل استفاده از سیستم فازی ممدانی، کارا بودن آن در محیط‌های مبهم و استفاده از دانش انسانی و مدل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح ترکیبی، قابلیت یافتن جواب بهینه مسئله از میان تعداد زیاد جواب موجود می‌باشد. نتایج ارزیابی عملکرد پرتفوی‌های تشکیل شده برای سه حالت سرمایه‌گذار ریسک‌گریز، ریسک خنثی و ریسک‌پذیر، نشان می‌دهد که عملکرد پرتفوی پیشنهادی مثبت بوده و عملکرد مناسبی را نشان می‌دهد، اما در مقیاسی دقیق‌تر پرتفوی تشکیل شده برای سرمایه‌گذار ریسک‌گریز در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The optimal portfolio selection based on fuzzy rules ( A study of stock of listed companies in Tehran Stock Exchange (TSE))

چکیده [English]

Modifications are an integrated part of economic evolution in financial section which include reforming capital market structure, innovating in tools and an environment with more comprehensive discipline. Two dominate school of thought in the literature of stock markets are fundamental and technical analysis. choosing the portfolio would be so important. For this reason, choose companies evaluation by using both fundamental and technical analysis and then use Mamdani Fuzzy and mixed integer linear programming model for forming portfolio which consider different risk modes and investor’s preferences. The reason to use Mamdani Fuzzy system is its capability of working in vague environment and using human knowledge and mixed integer linear programming model which can find the appropriate solution among the several available ones. The results of evaluating the performance of formed portfolio for three case of Risk averse, Risk neutral and Risk porne investor show that the performance of proposed portfolio is positive and proper, but in a more accurate scale the formed portfolio has more proper condition for risk averse investor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation Stock
  • Optimal Portfolio
  • Expert System
  • Portfolio Management
  • Fuzzy Logic