نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مدیریت/ دانشگاه گیلان

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت/ دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع / موسسه آموزش عالی راهبرد شمال

چکیده

امروزه بسیاری از سازمان‌ها درگیر نگرانی‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی هستند و عملکرد تأمین‌کنندگان را در این زمینه اندازه‌گیری می‌کنند؛ ازجمله این موارد، بررسی تأثیری است که «مسئولیت اجتماعی شرکت» می‌تواند بر انتخاب تأمین‌کننده داشته باشد. هدف از این پژوهش، ارائه مدلی جهت انتخاب تأمین‌کنندگان مبتنی بر مسئولیت اجتماعی شرکت است. با مرور ادبیات پژوهش و اخذ نظر خبرگان، موضوع در قالب 5 بعد (تعهدات سازمانی، شرایط کاری کارکنان، تعهد به جامعه و حقوق شهروندی، تعهدات اخلاقی، تعهدات زیست‌محیطی) و 17 شاخص مورد شناسایی قرار گرفت؛ سپس پرسشنامه ماتریسی ساخت‌یافته برای تعیین ارتباطات بینابینی این شاخص‌ها تدوین گردید. داده‌های حاصل از پرسشنامه با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری، تحلیل و در 6 سطح در یک شبکه تعاملی ترسیم شد که درنتیجه شاخص «تمرکز بر توسعه پایدار» در بالاترین سطح قرار گرفت. همچنین، قدرت نفوذ و میزان وابستگی این شاخص‌ها نسبت به هم در ماتریس قدرتِ نفوذ-وابستگی، موردبررسی قرار گرفت. طبق یافته‌ها پرنفوذترین شاخص در ماتریس قدرت نفوذ-وابستگی، شاخص «ارائه آموزش‌های مرتبط با مسئولیت اجتماعی به تأمین‌کنندگان» است؛ لذا تحقق مسئولیت اجتماعی شرکت در انتخاب تأمین‌کنندگان درگرو آموزش آن‌هاست و شرکت می‌باید با این نگرش، برنامه‌های درازمدت خود را بر مبنای آموزش مسئولیت اجتماعی به تأمین‌کنندگان طراحی نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conceptual relationships and leveling effective factors of the suppliers’ selection based on CSR with ISM approach

نویسندگان [English]

  • REZA ESMAEILPOUR 1
  • ADEL AZAR 2
  • MOHAMMAD TAKHIRE 3

1 ASSOCIATED PROFESSOR/ UNIVERSITY OF GUILAN

2 PROFESSOR/ UNIVERSITY OF TARBIAT MODARES

چکیده [English]

Nowadays many organizations involved in environmental, social and economic concerns and measure supplier performance on the fields; including the effect that "corporate social responsibility" could have on the suppliers’ selection. The aim of this study is determine of a model to selection of suppliers based on corporate social responsibility. By a review of research literature and obtaining the opinion of experts, the issues were identified in the 5 dimensions (organizational commitment, employee, commitment to society and citizenship, moral commitments, environmental commitments) and 17 indicators. Then the matrix structured questionnaire was developed to determine the intermediate relationship of these indicators. Questionnaire's obtained data analyses using ISM so it was traced 6 levels in an interactive network that indicator "focus on sustainable development" was at the highest level. Also, influence and dependence of the indicators relative to each other on the matrix influence-dependence was evaluated. The most influential indicator in the matrix influence-dependence is "Providing relevant training in CSR to the suppliers”; so the implementation of Corporate Social Responsibility in the selection of suppliers depends on their training and to be with this attitude, long-term plans would be design on the basis of social responsibility training specifically for suppliers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Social responsibility
  • Supplier Selection
  • ISM