نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه خوارزمی

2 أانشگاه خوارزمی

3 دانشگاه خوارزمی

چکیده

همکاری در زنجیره ی تامین به عنوان یک تفاوت در کسب و کار و یک منبع ایجاد مزیت رقابتی شناخته شده است. یکی از پرکاربردترین انواع همکاری در زنجیره ی تامین، قرارداد مدیریت موجودی توسط فروشنده می باشد. در این مقاله یک زنجیره ی تامین دو سطحی چند کالایی با یک تامین کننده و چندین فروشنده تحت سیستم مدیریت موجودی توسط تامین کننده مورد مطالعه قرار گرفته است. تامین کننده پس از تولید کالاها را به صورت دوره ای برای فروشندگان ارسال می کند و در هر بار تولید n بار کالاها به فروشندگان توزیع می شوند. به علت عدم قطعیت در رابطه با میزان فضای انبار برای هر دو سطح زنجیره و همچنین شرایط متغیر بازار، محدودیت های تصادفی میزان فضای انبار و بودجه برای آنان در نظر گرفته شده است. هدف مدل حداقل کردن کل هزینه های زنجیره ی تامین با تعیین مقادیر بهینه ی سفارش برای هر فروشنده به ازای هر کالا می باشد. در انتها ارایه ی مثال عددی حل شده بوسیله ی نرم افزار GAMS24.1.2 و تحلیل حساسیت روی پارامترهای تامین کننده و فروشندگان روشن ساخت که توجه به پارامترهای تامین کننده برای کاهش هزینه های کل سیستم موثرتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling and solving of A Multiproduct Vendor Managed Inventory System with stochastic warehouse capacity and budget constraints

نویسندگان [English]

  • zahra bahrami 1
  • Hamidreza Pasandideh 2
  • Mohammad Mohammadi 3

1 kharazmi University, Faculty of Engineering, Industrial Engineering Group

2 Kharazmi University

3 Kharazmi University

چکیده [English]

Supply chain collaboration has been recognized as a potential business differentiator and a source of creating competitive advantage. One of the most common collaborations in the supply chain is vendor managed inventory. In this paper, a two echelon supply chain with one vendor, multi retailers and multi products is investigated. After producing, the products are sent to retailers cyclically and there are n deliveries to each retailer in a single production setup. Due to uncertainty of the warehouse capacity for both echelons of the chain, and also the changing market conditions, stochastic constraints of warehouse capacity and budget are considered for both echelons. The principle aim of the paper is to minimize the total cost of the supply chain by optimizing the order quantity of each product for each retailer. At the end a numerical example of the model is solved by GAMS24.1.2 software. The sensitive analysis on the partnerؘs parameters cleared that the parameters of the vendor is more effective to mitigate the total cost of the supply chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • vendor managed inventory
  • cyclical replenishment
  • warehouse capacity
  • budget