داوران سال 1398

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

سمت / سازمان

مصطفی

ابراهیم پور ازبری

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

امیررضا

ابطحی

استادیار

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

مصطفی

اختیاری

استادیار

دانشجو/دانشگاه شهیدبهشتی

منصور

اسماعیل زاده

استادیار

استادیاردانشگاه ولیعصر(عج) / مدیر گروه مدیریت

فرهاد

اعتباری

استادیار

مدیر گروه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

بهروز

افشارنجفی

دانشیار

گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

میر سید محمد محسن

امامت

سایر

دانشگاه علامه طباطبائی

مقصود

امیری

استاد

سردبیر/ گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

محمد رضا

انصاری

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی

سیدعلی

ایازی

سایر

دانشگاه علامه طباطبایی

علی

آتش سوز

استادیار

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

عادل

آذر

استاد

استاد دانشگاه تربیت مدرس

مجتبی

آقایی

سایر

دانشجوی دکتری تحقیق در عملیات-دانشگاه علامه طباطبایی

محمد مهدی

بحرالعلوم

سایر

دکتری تخصصی از دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر عامل کارگزری بانک مسکن

علی

بنیادی نایینی

استادیار

عضو هیات علمی گروه مدیریت و مهندسی کسب و کار دانشگاه علم و صنعت ایران

جواد

بهنامیان

دانشیار

هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

مهسا

پیشدار

مربی

دانشجو

محمدتقی

تقوی فرد

دانشیار

عضو هیات علمی/دانشگاه علامه طباطبائی

وحید

حاجی پور

استادیار

عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

سید محمد علی

خاتمی فیروزآبادی

دانشیار

عضو هیات علمی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

وحید

خاشعی

دانشیار

گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

کاوه

خلیلی دامغانی

دانشیار

گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع ، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مسعود

ربیعه

استادیار

مدرس دانشگاه

ایمان

رئیسی وانانی

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

مصطفی

زندیه

استاد

گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مهدی

سیف برقی

دانشیار

رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا

مانی

شریفی

استاد

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

محسن

شفیعی نیک آبادی

دانشیار

هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه سمنان

پرهام

عظیمی

دانشیار

عضو هیات علمی تمام وقت دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

علیرضا

علی نژاد

دانشیار

دانشیار گروه مهندسی صنایع  ، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی،  قزوین،ایران

امیر محمد

فکور ثقیه

استادیار

هیئت علمی

حمیدرضا

فلاح لاجیمی

استادیار

عضو هیت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران

سید سروش

قاضی نوری

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

وجه‌الله

قربانی‌زاده

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبایی

ابولفضل

کزازی

دانشیار

استاد علامه طباطبایی

مهدی

گودرزی

استادیار

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری علامه

علی

محتشمی

دانشیار

عضو هیأت علمی - دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

سلیمان

منصوری محمدآبادی

سایر

دانشجوی دکترای دانشگاه علامه طباطبایی

اسماعیل

مهدی زاده

استادیار

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

سید میثم

موسوی

دانشیار

دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد

بهمن

نادری

استادیار

هیات علمی

محمد

نقی زاده

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

مجید

هوشمندی ماهر

سایر

دانشگاه علامه طباطبایی

بهنام

وحدانی

استادیار

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک

مهدی

یزدانی

استادیار

عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع

امیر

یوسفلی

استادیار

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

رضا

یوسفی زنوز

استادیار

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی