کلیدواژه‌ها = قدرمطلق انحراف از میانگین
تعداد مقالات: 1