اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1534
تعداد پذیرش 182
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1043
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 383

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 58
تعداد مقالات 529
تعداد مشاهده مقاله 655506
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 624037
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 199 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 357 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 130 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 9 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 881 روز
درصد پذیرش 12 %