کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی پرتفوی
تعداد مقالات: 1
1. بهینه‌سازی پرتفوی به روش تسلط تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 17، شماره 55، زمستان 1398، صفحه 185-210

10.22054/jims.2018.27407.1941

مسلم پیمانی فروشانی؛ امیرحسین ارضاء؛ مریم حمیدی زاده؛ مهدی اصغرزاده