کلیدواژه‌ها = تولید ناب
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی تولید ناب با رویکرد سلسله مراتبی (مورد: صنایع کاشی و سرامیک استان یزد)

دوره 9، شماره 22، پاییز 1390، صفحه 49-74

میثم شفیعی رودپشتی؛ سید حبیب اله میر غفوری


3. ارزیابی تولید ناب با استفاده از رویکرد ترکیبی از تکنیک های ANP و DEMATEL در شرایط فازی

دوره 8، شماره 20، بهار 1390، صفحه 1-25

احمد جعفر نژاد؛ احمد احمدی؛ محمد حسن ملکی


4. چابکی: روایتی نوین از مفاهیم گذشته

دوره 3، شماره 11، زمستان 1384، صفحه 37-61

لعیا الفت؛ سید محمود زنجیرچی