بررسی مساله موجودی – مکان یابی- مسیریابی چندهدفه برای کالاهای فاسدشدنی و در شرایط وجود چند تامین کننده، با استفاده از رویکرد سناریو محور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی ، گروه مهندسی صنایع

2 أانشگاه خوارزمی

10.22054/jims.2017.24916.1859

چکیده

در این مقاله یک زنجیره تامین سه سطحی متشکل از چند تامین کننده، چند انبار (توزیع کننده ) و چندین خرده فروش (مشتریان)، به صورت یک مساله جدید موجودی- مکان یابی- مسیریابی دو هدفه به گونه ای مدل شده است که کالاهای فاسدشدنی در یک افق زمانی محدود و متشکل از چند دوره زمانی از طریق مراکز توزیع به مشتریان ارسال می شوند. تقاضای خرده فروشان غیرقطعی است و به صورت سناریوهای گسسته با احتمال رخداد مشخص در مدل ریاضی اعمال شده است. ناوگان حمل و نقل ناهمگن است و مراکز توزیع، از یک جدول زمانی استفاده می کنند که از تداخل کار ماشینها و تخصیص اشتباه یک ماشین به بیش از یک مرکز توزیع در هر دوره جلوگیری خواهد کرد. سه روش مبتنی بر محاسبه فاصله تا نقطه آرمان، جهت حل مدل بررسی و تحلیل شده اند. در انتها نیز ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A bi-objective, multi-supplier & multi-perishable product inventory-location-routing problem: Scenario-based approach

نویسندگان [English]

  • zahra rafiee-majd 1
  • Hamidreza Pasandideh 2
1 Kharazmi University,Faculty of Engineering,Department of industrial engineering
2 Kharazmi University
چکیده [English]

In this paper, a three-echelon supply chain, consisting of suppliers, a number of distribution centers (DCs), and a number of retailers (customers) is modeled in form of the integrated bi-objective inventory- location – routing problem (ILRP), in a way that perishable products are delivered to the customers in a limited time horizon, consisting of several time periods. The retailers’ demand is stochastic and is applied on the model by the concept of scenario. The transportation fleet is heterogeneous, and distribution centers use a timetable, which will prevent interference of the vehicles operation and allocation of a vehicle to more than one distribution center in each time period. Three methods of calculating the distance to the ideal point and in order to solving the model, have been investigated and analyzed and have brought some examples for expressing proposed methods. At the end, besides concluding the discussion, recommendations are made for future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ILRP
  • perishable products
  • scenario
  • Multi-Objective Optimization