ارائه رویکردی مبتنی بر برنامه ریزی تصادفی و زنجیره مارکوف به منظور بهینه سازی بازتولید و برون سپاری در زنجیره تامین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

محیط پر تلاطم و پویای دنیای کسب وکار امروزی بیش از پیش عرصه را بر سازمان هایی که در زمینه های مختلف تجاری فعالیت می کنند تنگ کرده است. در چنین وضعیتی برای رهایی از این شرایط، حرکت به سمت و سویی که برای سازمان ها افق های نوینی از سودمندی و بقا را نوید می دهد، آرزو و تفکر سیستمی بسیاری از آن هاست. در این میان برحسب شرایط و اقتضائات خاصی که بر هر موسسه یا سازمان حاکم است و برای رسیدن به بهره وری مطلوب و موردنظر خود، از استراتژی ها و برنامه های خاصی استفاده می کنند که برون سپاری از جمله این استراتژی ها است. امروزه سازمان ها به طور وسیعی جهت افزایش توان رقابتی و کسب سود و تمرکز بر روی مزیت رقابتی خود به دنبال برون سپاری هستند.در این تحقیق رویکردی مبتنی بر برنامه‌ریزی ریاضی به منظور بهینه سازی مساله برون سپاری در زنجیره تامین ارائه شده است. در این رویکرد در ابتدا مدل ریاضی مساله تشریح شده و سپس به منظور حل مساله تئوری زنجیره های مارکوف تشریح شده است. تابع هدف مساله شامل کمینه سازی هزینه‌های خرید، برون سپاری و تقاضای از دست رفته است. به منظور حل مساله از سه الگوریتم فراابتگاری ژنتیک، گرگ خاکستری و شیرمورچه استفاده شده که پس از بررسی نمودهای عددی، الگوریتم گرگ خاکستری بالترین سطح عملکرد را دارا است. به منظور گسترش ابعاد کاربردی تحقیق در شرایط دنیای واقعی، شرکت تولید کننده عایق‌های فشارقوی، مانه پرتو به عنوان مورد مطالعاتی تحقیق درنظر گرفته شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stochastic and Markov chain approach to optimize re-manufacturing and outsourcing in the closed loop supply chain.

نویسندگان [English]

  • Ali Amiri 1
  • Adel Azar 2
  • Meisam Shahbazi 1
1 University of Tehran
2 Tarbiat Modares University
چکیده [English]

The turbulent and dynamic environment of today's business world has become increasingly challenging for organizations operating in different business areas. In such a situation, in order to get rid of these conditions, moving forward and towards the perspective of the new horizons of prosperity and survival is the dream of many of them. In the meantime, according to the specific circumstances and requirements that govern each institution or organization, and in order to achieve their desired productivity, they use certain strategies and programs that outsourcing is one of these strategies. Today, organizations are outsourcing to boost competitive ability and profit and focus on their competitive edge.
In this research, a mathematical programming approach is proposed to optimize the issue of outsourcing in the supply chain. In this approach, at first the mathematical model of the problem showed and then in order to solve the problem of the theory of Markov chains described. The objective function of the problem involves minimizing the cost of purchasing, outsourcing and lost demand. In order to solve the problem, three genetic metamorphic algorithms, gray wolves and antlion have been used. After examining the numerical expressions, Gray wolf's algorithm has the highest level of performance. In order to expand the applied dimensions of research in real-world conditions, a company (MPEICO) that manufactures insulators is considered as the case study..

کلیدواژه‌ها [English]

  • outsourcing
  • Mathematical Programming
  • Markov Chain