ارزیابی و تحلیل عملکرد -اهمیت اقدامات زنجیره تأمین لارج در صنایع لبنی (مورد مطالعه: شرکت لبنی کاله)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 مدرس دانشگاه مازندران

چکیده

امروزه یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران علاقمند به استقرار پارادایم‌‌های نوین زنجیره‌‌تأمین، شناسایی اولویت‌‌های بهبود و تعیین نقاط تمرکز برای ارتقای عملکرد پاردایم‌‌های نوین زنجیره‌تأمین است. پژوهش حاضر با مطالعه عمکلرد اقدامات موثر در سه سطح زنجیره‌-تأمین شرکت کاله (شامل تأمین‌‌کننده رده اول، شرکت مرکزی، توزیع ‌کننده رده اول) درصدد است با توسعه یک مدل تصمیم‌گیری استراتژیک و کاربردی، عوامل کلیدی پارادایم زنجیره‌‌تأمین لارج را شناسایی کرده و در واحدهای مورد مطالعه بهبود دهد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که، در شرکت پل بیشترین شکاف در اقدامات تولید به هنگام و کمترین شکاف در توانایی کاهش ریسک ‌های احتمالی وجود دارد. در شرکت کاله بیشترین شکاف در روابط نزدیک و بلندمدت با تأمین‌ کنندگان و کمترین شکاف در توسعه قابلیت رویت در گستره زنجیره تأمین مشاهده می‌شود. بیشترین شکاف شرکت بانی‌چاو مربوط به پاسخ‌گویی سریع به نیازهای مشتریان و کمترین شکاف مربوط به توانایی کاهش ریسک ‌های احتمالی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Importance-Performance Analysis of LARG Supply Chain Practices in Dairy Industries (Case Study: Kalleh Dairy Company)

نویسندگان [English]

  • Zeinolabedin Akbarzadeh 1
  • Abdolhamid Safaei Ghadikolaei 2
1 Industrial Management Department, Faculty of Economic and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 University of mazandaran
چکیده [English]

Today, one of the main concerns of managers interested in novel paradigms of supply chain (SC) is identification of improvement priorities and determination of the focal points to promote the performance of SC. Studying the current performance situation of effective practices in the three tiers of Kalleh SC (first tier supplier, focal firm and first tier distributor), the present paper seeks to identify key components of LARG (Lean, Agile, Resilient and Green) SC and improve them in the company under study by developing a practical and strategic decision making model. The results indicate that the greatest gap in Pole Co. lies in just-in-time production measures and the smallest gap in the ability to reduce likely risks. In Kalleh Co., the greatest gap was found in close & long term relationship with suppliers and the least one was in the development of visibilities in SC. The greatest gap in Banchow was quick responsiveness to customers and the least one was reduction of likely risks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Supply Chain"
  • "LARG Practices"
  • "Importance-Performance Analysis"
  • "Dairy Industries"