سیاستگذاریهای کلان ملی و سیستم های ملی نوآوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه تهران

چکیده

امروزه تحولات تکنولوژی آنچنان سرعتی بخود گرفته است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه حتی توان هنگام ماندن با این تحولات و نه پیشتازی در آن را ندارند. از سوی دیگر، همگان اذعان دارند که این تحولات، تاثیر عمیقی عملکرد اقتصادی، صنعتی، امنیتی و حتی فرهنگی کشورها بر جای گذاشته و در عصر جهانی شدن، تنها بواسطه کسب توانمندیهای تکنولوژیکی می توان به توان رقابتی در تمامی عرصه ها دست یافت. بنابراین در آستانه تدوین برنامه چهارم توسعه اقتصادی سیاستگذاران موظفند تا با توجه به گسترش شکاف تکنولوژیکی ایران با جهان صنعتی و زنگ خطری که از این جهت بگوش می رسد، توسعه تکنولوژی را بعنوان یکی از دغدغه های اصلی خود مد نظر داشته و با نگاه جامعه خود به این امر زمینه و پیش نیازهای لازم برای پیشرفت آن را در کشور فراهم آورند.
یکی از مفاهیمی که به این جامع نگری کمک کرده و بعنوان چهار چوبی استاندارد در تدوین سیاستهای کلان توسعه تکنولوژی در کشورهای پیشرو مورد استفاده قرار می گیرد، نظام ملی نوآوری است. در این مقاله تلاش می شود تا اهمیت سیاستگذاری کلان در قالب مفهوم سیستم ملی نوآوری مورد تاکید قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

National Policy–Making and National Innovation Systems

نویسندگان [English]

  • Seyyed Habibollah Tabatabaeian 1
  • Seyyed Kamran Bagheri 2
چکیده [English]

Technological progress has significantly accelerated in recent years. This makes most developing countries unable to keep up with the waves of technology development. On the other hand, there is a wide consensus that technological development has greatly affected the economical, industrial, security and even cultural status of countries and there is no way to be competitive in the era of globalization, unless by acquiring and strengthening local technological capabilities. On the verge of preparation of the 4th development plan of Iranian economy, national policy – makers should focus on technology development and provide its infrastructures and prerequisites as one of their major concerns.
One of the most important conceptual frameworks that have been adopted by policy–makers of developed countries is National Innovation Systems (NIS), which provides comprehensive and coherent perspective in formulation of long – term national development plans. So in this paper, we will try to illuminate the importance of national policy – making in terms of NIS concepts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Innovation Systems
  • Technology policy-making