رابطه بین نگرش فرد نسبت به خود و نگرش فرد نسبت به دیگران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، عضو هیئت علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

2 کارشناس مدیریت صنعتی از دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده

یکی از مفاهیمی که در روانشناسی اجتماعی و مدیریت همواره مورد بحث صاحب نظران بوده، مفهوم نگرش است که درک صحیح از آن می تواند در زمینه های مختلفی از جمله مدیریت و ارتباطات، مفید واقع گردد. نگرش در مورد مسائل مختلف در اثر ارتباط فرد با آن مسائل شکل می گیرد. بنابراین نگرش فرد نسبت به خود ریشه ارتباط فرد با خود دارد. آمدن فرد دیگری به محدوده ارتباطی هر انسان، فرایند ارتباطی را پیچیده تر می کند. نگرش منفی نسبت به خود و دیگران باعث ایجاد مشکلاتی در سازمان های مختلف می شود. از سوی دیگر نگرش مثبت نسبت به خود و دیگران می تواند به بهبود روابط سازمانی کمک کند. این مقاله ضمن تشریح مفهوم نگرش و اجزای تشکیل دهنده آن، به آزمون فرضیه : "بین نگرش فرد نسبت به خود و نگرش فرد نسبت به دیگران رابطه معنی داری وجود دارد."
در بین دانشجویان دانشگاههای دولتی ایران می پردازد.
نتایج به دست آمده فرضیه ارائه شده را تایید می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Self-concept and Attitude towards the Others

نویسندگان [English]

  • Jafar Rezaei 1
  • Negin Salimi 2
چکیده [English]

Attitude has been the focal point of studies for social psychologists for many years. A proper understanding of this concept can be helpful in many  fields  such  as  management  and  communication.  One's  attitude toward different issues stems from his relation with the issues. Thus, one's attitude towards himself is deeply rooted in his relationship with himself. Starting a new relationship brings about complexities to the process of the relationship. Negative attitude towards oneself and others causes serious problems in various organizations. On the other hand, positive attitude seems to be beneficial to the improvement of the organizational relationships. The object of this study is to elaborate  the concept of the attitude as well as test the following hypothesis: "there is a significant relationship between one's attitude towards himself and towards the others ".The results confirm the hypothesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • self-concept
  • Communication