روشی برای بهینه سازی مسائل چند پاسخه آماری با استفاده از برنامه ریزی آرمانی فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله روشی برای بهینه سازی مسائل چند پاسخه آماری با استفاده از برنامه ریزی آرمانی فازی ارائه می شود. از آنجا که روش برنامه ریزی آرمانی نظرات تصمیم گیرنده (DM) را بصورت عینی در نظر می گیرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روش ارائه شده در مقایسه با روش های موجود سرعت بیشتری داشته و هم چنین از زیر بنای ریاضی قویتری برخوردار است. مقایسه بین روش پیشنهادی و روشهای موجود نشان می دهد که روش پیشنهادی دارای کارایی بالا می باشد. این امر با یک مثال نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Method for Optimizing Statistical Multi- criteria Problems, using Fuzzy Goal Programming

نویسنده [English]

  • Magbsood Amiri
چکیده [English]

One of the most important issues in inventory control is determination of the reorder point. Defining parameters of this point are usually in forms of crisp or probability. In this article the parameters are considered as fuzzy numbers because  of ambiguities in the real world. Then reorder point value is calculated using a cut concept extension principle fuzzy arithmetic and fuzzy trapezoidal numbers. Finally concluding remarks are given.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reorder point. Safety stock
  • α-cut concept
  • Extension principle
  • Fuzzy arithmetic