نحوه استناد به منابع اطلاعاتی الکترونیک در تحقیقات علمی و عملی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات از دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه با گسترش روز افزون کاربردهای فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی به صورت الکترونیک در عرصه پژوهش، رعایت حقوق صاحبان آثاری که حاصل تلاش خود را از طریق شبکه های اطلاعاتی محلی و جهانی همچون اینترانت و اینترنت در اختیار سایر نویسندگان و پژوهشگران قرار می دهند ضرورت اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در این مقاله ضمن بیان مقدمه ای کوتاه درباره اهمیت استفاده از منابع علمی الکترونیک و مزایای بکارگیری آنها مهمترین تفاوت های منابع علمی و تحقیقاتی منتشر شده بر روی کاغذ و اینترنت ذکر شده است. همچنین به مهمترین منابع اطلاعاتی الکترونیکی و عمده ترین روش های استناد به منابع اطلاعاتی الکترونیک همچون روش مجمع زبان شناسی جدید، روش انجمن روانشناسی آمریکا، روش دانشگاه ملی شیکاگو و شورای ویراستاران زیست شناسی اشاره گردیده است. ضمنا برای معرفی سبک واحدی در نحوه استناد به منابع اینترنتی، روش انجمن روانشناسی آمریکا مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است. در پایان نیز نتیجه گیری هایی به عمل خواهد آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Method of Referencing to Electronic Information Resources in Scientific and Practical Researches

نویسندگان [English]

  • Kamran Feizi 1
  • Ali Reza Moghaddasi 2
چکیده [English]

Today with the advances in the applications of information and communication technologies in the field of research it is necessary to protect the rights of those authors who publish and their works through global and local information networks such as internet and intranets. In this article the importance and benefits of electronic scientific references is emphasized and the most important paper based and web-based references are expressed. Also the most important electronic information resources and referring techniques such as new linguistic association the US association of psychology Chicago University and council of biology audits are indicated. The method of US association of psychology is selected to introduce a unified method for referring.