انتخاب تامین کننده تحت عدم قطعیت با استفاده از برنامه ریزی سازشی بازه ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و فرهنگ

2 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه یکی از استراتژی ها و سیاست های مهم شرکت ها، خریداری قطعات از تامین کنندگان خارجی است. برای تصمیم گیری درباره انتخاب تامین کنندگان، معیارهای متفاوتی در نظر گرفته می شود. ولی به دلیل تغییرات سطوح مدیریتی و استراتژی های تامین کنندگان خارجی نمی توان داده های ورودی را با دقت تعیین کرد. از اینرو در نظر گرفتن مساله انتخاب تامین کننده با توجه به معیارهای غیر قطعی ضروری به نظر می رسد. در این مقاله یک مدل ترکیبی از روش مشهور برنامه ریزی سازشی و برنامه ریزی بازه ای پیشنهاد خواهد شد که برنامه ریزی سازشی بازه ای نامیده می شود. این مدل می تواند برای بهینه سازی مسائل بازه ای چند هدفه استفاده شود. برای تشریح مدل پیشنهادی، یک مساله انتخاب تامین کننده با اهداف می نیمم ارائه می شود که پارامترهای ورودی آن به عنوان اعداد بازه ای در نظر گرفته می شوند. نتایج به دست آمده با توجه به مقدار ایده آل هر هدف می توانند نمایشی از وضعیت خوش بینانه و بدبینانه مساله را تحت شرایط عدم قطعیت ارائه کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Supplier selection under uncertainty using Interval Compromise Programming

نویسندگان [English]

  • Payam Chiniforoshan 1
  • Behrouz Pourghannad 1
  • Rouzbeh Azizmohammadi 2
  • Seyed Hossein Razavi 3
چکیده [English]

Now days one of the main strategies and policies of firms is purchasing parts from external suppliers. For decision making about selecting suppliers, are considered the different criteria. But because of changes of management levels and external suppliers strategies, could not determine input data precisely. Hence, considering supplier selection problem with regard to the uncertain criteria is necessary. In this paper, a combinatorial model from the well-known method of Compromise Programming (CP) and Interval Programming will be proposed that is called Interval Compromise Programming (ICP). The model can be used for optimizing multi-objective interval problems. For illustrating the proposed model, will be presented a supplier selection problem by considering the objectives of minimizing rejects and purchase cost and maximizing quality of purchased products, where are considered the input parameters as interval numbers. The obtained results compared to the ideal value of each objective can present a representation from situation of optimistic and pessimistic of the problem under uncertainty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compromise Programming
  • Interval Programming
  • Interval Compromise Programming
  • Supplier Selection