ارزیابی و توجیه اجرای فناوری شناسایی به کمک امواج رادیویی در زنجیره حمل و نقل کانتینری بنادر تجاری ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

2 کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز، (مسئول مکاتبات)

چکیده

امروزه از فناوری های جدید به عنوان راه حلی موثر جهت کنترل کیفیت خدمات و مدیریت بهتر فرایندها استفاده می شود. یکی از مطرح ترین و موثرترین تکنولوژی های موجود که برای کنترل حمل و نقل در بنادر می توان از آن استفاده نمود تکنولوژی RFID می باشد. از مزایای مهم این تکنولوژی می توان خودکارسازی فرایندها، از طریق فراهم سازی سیستم های تصمیم گیری بر مبنای داده های صحیح در واقعی اشاره نمود. در این مقاله بر مبنای تجربیات به دست آمده از ادبیات موضوع و مدل های علمی موجود، چرخه به کارگیری سیستم RFID در بنادر طراحی و مدل پیشنهادی تحقیق ارائه شده است. با شناخت متغیرهای مفهومی موجود در مدل و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه ی تدوین شده و اخذ نظرات تکنولوژی RFID و کارشناسان امور بندری و دریایی مدل نهایی تحقیق اثبات گردیده است. بر اساس نتایج به دست آمده، مدل ارائه شده در این پژوهش از کارایی لازم جهت بهبود وضعیت حمل و نقل نتینری در بندر بوشهر برخوردار بوده و تاثیر مثبتی بر امنیت، سرعت، شفافیت و قابلیت پیگیری فرایندهای حمل و نقل کانتینری دارد و می تواند به عنوان الگویی در سایر بنادر ایران مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Justification of RFID Implementation In IRAN Commercial Port's Container Supply Chain (Case Study: Bushehr Port)

نویسندگان [English]

  • Shahriar Mohammadi 1
  • Sedigheh Ardast 2
چکیده [English]

Simultaneous with port's development and complexity in transportation processes, a number of problems have occurred in global supply chain. Nowadays, new technologies are used as a flexible solution to control quality of services and manage port's processes. One of the most effective existing technologies that can be used for container transportation is RFID technology. The most important benefit of RFID technology is the automation of processes through providing decision support systems based on real time and accurate data.
This study follows an efficient RFID-Based model to improve port's container transportation. According to Literature review and available academic models, the port's RFID system cycle has been designed and a model has been proposed. This model has used the internal experience and the result of the initial site has been surveyed. By understanding the conceptual variables in the model and analysis of questionnaire's data and obtaining RFID and port expert's ideas, the final model has been presented.
According to the study, the proposed model is believed to be efficient for Bushehr port's and has positive effect on security, speeding, Transparency and container's processes visibility and can be used as a pattern for other ports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Port
  • Transportation
  • Container
  • RFID