ارائه یک الگوریتم برای یافتن کوتاه ترین مسیر در شبکه های حلقوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه هوایی شهید ستاری تهران، (مسئول مکاتبات)

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار

چکیده

برای یافتن کوتاه ترین مسیر بین هر دو گره در شبکه های دارای حلقه که در آن حداقل یک حلقه وجود دارد الگوریتم فلوید – وارشال (Floyd-warshall) به عنوان پرکاربردترین الگوریتم مطرح است. در این مقاله الگوریتم جدیدی با عنوان الگوریتم مستطیلی توسعه داده می شود که به طور قابل ملاحظه ای حجم محاسبات مورد نیاز را نسبت به الگوریتم فلوید وارشال کاهش میدهد. علاوه بر این روش ارائه شده ساده تر و قابل فهم تر از الگوریتم فلوید وارشال است که این خود می تواند به عنوان یک مزیت بزرگ در حوزه آموزشی محسوب شود. نحوه به کار گیری الگوریتم جدید در قالب مثال کوچکی بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Algorithm for the Cycled Shortest Path Problem

نویسندگان [English]

  • Asghar Aini 1
  • Amir Salehipour 2
چکیده [English]

For a network with cycle, where at least one cycle exists, the Floyd- Warshall algorithm is probably the most used algorithm to determine he least cost path between every pair of nodes on this network, i.e. the solution for the shortest path problem with cycle. In this paper, a new algorithm for this problem which requires less computational effort than the Floyd-Warshall algorithm has been developed Furthermore, it can be shown that the basis of our algorithm is much easier to be learnt and understood which might be an advantage for educational puposes. A small example validates our algorithm and shows its implementation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Shortest Path Problem
  • Shortest Path Network with cycle
  • Floyd-Warshall Algorithm
  • Rectangular Algorithm