کاربرد روش شناسی های رویه پاسخ، رگرسیون فازی و الگوریتم ژنتیک برای ارزیابی عوامل موثر در فرایند مونتاژ کاسه چرخ خودرو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

2 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

3 کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، (مسئول مکاتبات)

چکیده

هدف این مطالعه بهینه سازی فرایند مونتاژ کاسه چرخ خودرو می باشد. با توجه به نقش حساس مجموعه اکسل بالاخص کاسه چرخ خودرو، به دلیل مرتبط بودن آن با ایمنی سرنشینان، بررسی فرایند تولید و مونتاژ و انجام آزمایش های کنترل کیفی حین این مراحل از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. در این مقاله با توجه به اهمیت بالای سه عامل اصلی قطر توپی قسمت کاسه نمد، قطر داخلی کاسه نمد و گشتاور مهره قفلی به عنوان متغیرهای مستقل، سعی داریم میزان گشتاور چرخشی کاسه چرخ خودرو را (تحت عنوان متغیر پاسخ اول)، به کمک مباحث مطرح در طراحی آزمایش ها و روش شناسی رویه پاسخ و لقی کاسه چرخ (تحت عنوان متغیر پاسخ دوم) به کمک روش رگرسیون فازی با کاربرد برآورد کننده های حداقل انحراف مطلق بهینه نمائیم. در نهایت جواب بهینه با استفاده از مدل برنامه ریزی غیر خطی و الگوریتم ژنتیک با کاربرد یکی از روش های موجود تابع چند هدفه (LP- متریک) بررسی شده است. مقایسه دو روش بهینه سازی نشان می دهد که الگوریتم ژنتیک عملکرد بهتری نسبت به مدل برنامه ریزی غیر خطی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of RSM, F-Regression and GA for evaluating of effective factors in vehicle brake drum assembling process

نویسندگان [English]

  • Hadi Hematiyan 1
  • Meysam Sarreshtehdar 2
  • Hassan Hadipour 3
چکیده [English]

The present study aims at optimizing the vehicle brake drum assembling process. Considering the crucial role of the Axle unit, especially its vehicle brake drum which is related to the safety of the passengers, the study of the producing and assembling processes and conducting the quality control experiments during these stages is of great importance. With regard to the great significance of three main factors, namely, seal-oil spindle diameter, seal-oil internal diameter, and nut lock torque as independent variables, the present research attempts to optimize the rotatory torque of the automobile brake drum getting help from the discussions in the RSM and the unsteady of the automobile brake drum getting help from fuzzy regression using least absolute deviation estimators. Finally optimal solution perused by nonlinear programming model and Genetic Algorithm using one of multi-objective existing methods (LP-metric). Comparing the two optimization methods is shown that the GA technique has better performance rather than nonlinear programming model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design of Experiment (DOE)
  • Response Surface Methodology (RSM)
  • Fuzzy Regression
  • LP-metric
  • genetic algorithm (GA)