کاربرد متدولوژی برنامه ریزی سیستم های تجاری در توسعه سیستم های اطلاعاتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

توسعه سیستم های اطلاعاتی فرایندی طولانی و پیچیده است که از آغاز تا پایان عناصر مختلفی در آن درگیر می شوند. پروژه های ایجاد سیستم به طور وسیعی از منابع مالی، فنی و انسانی بهره جسته و در طول اجرا روش ها، فنون و ابزارهای متنوعی توسط مجریان آنها بکار بسته می شود. بنابراین برنامه ریزی، مدیریت و راهبردی موفقیت آمیز چنین پروژه هایی بدون تبعیت از یک متدولوژی مشخص و مدرن بسیار مشکل است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The methodology used in the development of information systems planning, business systems

نویسنده [English]

  • kamran faizi