محاسبة میزان ناسازگاری ساختار سلسله مراتبی و ماتریس های مقایسات زوجی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

محمد حسین آرمان؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ سارا مژدهی؛ علی نظرلی

دوره 10، شماره 27 ، دی 1391، ، صفحه 94-117

چکیده
  هرگاه عمل تصمیم گیری با چند گزینه و چند معیار روبرو باشد، می توان از روش فرایند تحلیلاستفاده کرد. این روش دارای یک ساختار سلسله مراتبی است و اساس آن بر (AHP) سلسله مراتبیمقایسة زوجی معیارها و مقایسة زوجی گزینه ها )نسبت به هر معیار( نهفته است. برای محاسبة میزانناسازگاری ماتریس مقایسات زوجی و محاسبة میزان ناسازگاری ساختار سلسله مراتبی، ...  بیشتر

حل مساله فروشنده دوره گرد متقارن با در نظر گرفتن زمان عزیمت فازی بین شهرها توسط الگوریتم فرا ابتکاری مورچگان

جمشید صالحی صدقیانی

دوره 8، شماره 18 ، مهر 1389، ، صفحه 105-122

چکیده
  مساله فروشنده دوره گرد یکی از معروفترین مسائل بهینه سازی ترکیبی است که با توجه به ویژگی های خاص آن، در سال های اخیر نیز بستر مناسبی برای اعتبار سنجی الگوریتم های مختلف ابتکاری، فرا ابتکاری و دقیق بوده است. کاربردهای متعدد این مساله از لحاظ نظری و عملیاتی نیز باعث توجه ویژه محققان به آن شده است. الگوریتم فرا ابتکاری بهینه سازی توسط کلونی ...  بیشتر

تعیین ریسک سرمایه گذاری در یک پرتفو ارزی با استفاده از روش ارزش در معرض خطر

جمشید صالحی صدقیانی

دوره 6، شماره 17 ، مهر 1386، ، صفحه 183-200

چکیده
  هدف از بهینه سازی یک پرتفوی سرمایه گذاری، تعیین مقدار بهینه هر دارایی به گونه ای است که حداقل ریسک و حداکثر بازده را فراهم آورد. یکی از روش های اندازه گیری ریسک یک پرتفو ارزش در معرض خطر است. در روش ارزش در معرض خطر، ریسک پرتفوی دارایی ها برای یک افق زمانی آینده برآورده می شود. طی سال های اخیر نوسانات نرخ ارز به ورشکستگی بسیاری از صنایع ...  بیشتر

بهبود کارایی زمان در فرایند های خدماتی با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشات در متدولوژی شش سیگما

جمشید صالحی صدقیانی

دوره 6، شماره 15 ، فروردین 1386، ، صفحه 167-184

چکیده
  متدولوژی شش سیگما یکی از رویکردهای بهبود فرایند به شمار می رود که هدف آن بهبود بازدهی فرایند، پایایی، رضایت مشتریان و کاهش انحرافاتی همچون ضایعات، دوباره کاری ها و هزینه ها است. تاکنون تکنیک های متفاوتی برای نیل به این اهداف معرفی شده اند که یکی از کارامدترین آنها، طراحی آزمایشات است. تکنیک طراحی آزمایشات یک روش علمی برای معرفی پارامترهای ...  بیشتر

ارائه نگرشی اقتضایی جهت اجرای سیستم تولیدی بهنگام

جمشید صالحی صدقیانی؛ یاسر سبحانی فرد؛ مریم اخوان خرازیان

دوره 5، شماره 14 ، دی 1385، ، صفحه 111-130

چکیده
  سیستم تولیدی JIT مانند هر سیستم دیگری دارای اجرائی است که به ناچار برای اجرای آن باید این اجزاء را به اجرا در آورد اما ادبیات موضوعی و تحقیقات نشان می دهد که اینگونه نیست که اجرای این سیستم در همه مکانها و زمانها به یک روش منحصر به فرد صورت گیرد. اجرای این سیستم از شرکتی به شرکت دیگر و از صنعتی به صنعت دیگر و از شرایطی به شرایط دیگر ممکن ...  بیشتر

آشنایی با روش های رایانش نرم در مدل سازی پدیده ها

جمشید صالحی صدقیانی؛ سید امیر رضا ابطحی

دوره 4، شماره 13 ، تیر 1385، ، صفحه 89-122

چکیده
  هدف از تدوین این مقاله معرفی رایانش نرم و روش های مختلف آن جهت مدل سازی پدیده ها می باشد. رایانش نرم به مجموعه در حال تکاملی از روش هایی گفته می شود که جهت ساخت سیستم های هوشمندی که همانند انسان استدلال می کنند و قابلیت مواجهه با عدم قطعیت در مسائل را دارند مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله در ابتدا به توضیح شبکه های عصبی در رویکرد ...  بیشتر

ارزیابی شایستگی های مدیران به روش بازخور 360 درجه

جمشید صالحی صدقیانی؛ رضا قرائی پور

دوره 3، شماره 9 ، تیر 1384، ، صفحه 73-91

چکیده
  مشکلات موجود در نظام های ارزیابی سنتی(مبتنی بر نظرات یک ذینفع و آن هم مقام مافوق) از یک طرف و منافعی که ارزیابی های نوین و جامع(مبتنی بر نظرات چند ذینفع یا 360 درجه ای) از طرف دیگر به شرکت ها می رسانند باعث شده است که کارگیری روش بازخور(ارزیابی) 360 درجه مورد توجه گسترده شرکت های پیشرو جهانی قرار بگیرد. در این مقاله پس از بررسی مختصر ادبیات ...  بیشتر

مدیریت روابط با مشتری در تجارب الکترونیک بین بنگاهی

جمشید صالحی صدقیانی؛ مریم اخوان؛ مجید باب الحوائجی

دوره 3، شماره 8 ، فروردین 1384، ، صفحه 71-93

چکیده
  مدیریت روابط با مشتری و مدل کسب و کار بین بنگاهی دو فاکتور حیاتی واصلی در موفقیت تجارت مدرن امروزی می باشند. اگر چه این دو دارای بخشهای متفاوتی هستند اما تشابهات زیادی نیز با یکدیگر دارند. یکپارچه سازی این دو دارای منافع زیادی در زمینه فرایندهای تجاری از قبیل فروش، بازاریابی، خدمت رسانی به مشتریان و حمایت اطلاعاتی به همراه دارد. در ...  بیشتر

مدیریت کیفیت جامع و فناوری اطلاعات: روابط و کارکردها

منوچهر انصاری؛ جمشید صالحی صدقیانی

دوره 2، شماره 5 ، تیر 1383، ، صفحه 71-89

چکیده
  فناوری های جدید و پیشرفته، نگرش مدیریت و شیوه های حل مسائل و اداره سازمان ها را بکلی تغییر داده است. مدیریت در محیط متحول امروز، برای اداره موثر سازمان، باید شرایط گوناگون جهانی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و قانونی را در نظر گرفته و به عواملی نظیر توسعه فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و تغییر انتظارات و سلیقه های مشتریان توجه نماید. چرا ...  بیشتر