مدل سازی حباب قیمت صنعت خودرو در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پویایی سیستم ها

علی سعیدی؛ جواد شب زنده دار

دوره 8، شماره 21 ، تیر 1390، ، صفحه 143-165

چکیده
  حباب قیمتی پدیده ای است که در آن قیمت یک دارایی به طور فزاینده و با روندی غیر منطقی افزایش می یابد. نتایج تحقیقات نشان می دهد حباب ها ماهیتی غیر خطی دارد و معمولا روشهای معمول تعیین قیمت سهام از قبیل روش ارزش فعلی، روش ضریب قیمت به سود هر سهم و ... نمی تواند به خوبی ارزش سهم را تعیین نماید. در نگرش معمول و غیر سیستمی، رویکردی آبشاری یا خطی ...  بیشتر

بررسی رابطه بین نقد شوندگی سهام با شاخص نقد شوندگی دوره های پیشین در بورس اوراق بهادار تهران

علی سعیدی؛ ام البنین دادار

دوره 6، شماره 16 ، تیر 1386، ، صفحه 75-97

چکیده
  تسهبل، تسریع و کاهش هزینه در فرایند تبدیل دارایی مالی به وجه نقد و برعکس یعنی تبدیل وجه نقد به دارایی مالی، یکی از کارکردهای مهم بازارهای مالی و به ویژه بورس اوراق بهادار است که از این ویژگی به نقد شوندگی یاد می شود. نقد شوندگی، قابلیت خرید و فروش مقادیر قابل توجهی از اوراق بهادار به سرعت و با تاثیر بسیار اندک در قیمت است. این ویژگی هم ...  بیشتر