مدل سازی تفسیری- ساختاری ریسک های زنجیرۀ تأمین صنعت پتروشیمی

علی آتش سوز؛ کامران فیضی؛ ابوالفضل کزازی؛ لعیا الفت

دوره 14، شماره 41 ، تیر 1395، ، صفحه 39-73

https://doi.org/10.22054/jims.2016.4168

چکیده
  در محیط پیچیده و غیرقابل پیش بینی زنجیرۀ تأمین، هر تلاشی برای کاهش یک ریسک می تواند منجر بهکاهش یا افزایش دیگر ریسک ها شود؛ بنابراین دست یافتن به تصویری کلی از ریسک های زنجیرۀ تأمین وروابط بین آنها ضروری و منجر به استراتژی کاهش ریسک مؤثرتر و جامع تر می شود. هدف این مقاله شناساییو استخراج ساختار روابط ریسک های بالقوه زنجیرۀ تأمین با ...  بیشتر

مدیریت ریسک عرضه در زنجیره‌‌تأمین صنعت خودرو: نظریه‌ای برخاسته از داده‌ها

مسعود سیم‌خواه؛ کامران فیضی

دوره 12، شماره 33 ، تیر 1393، ، صفحه 1-25

چکیده
  هدف این مقاله ارائه مدل فرایندی مدیریت ریسک عرضه در زنجیره‌‌تأمین صنعت خودرو است. مدل فرآیندی مدلی است که چرایی ورود خودروساز به فرآیند مدیریت ریسک عرضه و چگونگی این فرآیند را تشریح می‌نماید. با اتکاء به رویکرد نظریه‌ برخاسته از داده‌ها و نتایج حاصل از ۱۳مصاحبه‌ عمیق با ۱۰ تن از مدیران و کارشناسان زنجیره‌تأمین صنعت ‌خودرو، چارچوبی ...  بیشتر

طراحی مدل ریاضی چند هدفه موازنه زمان و هزینه در شبکه های به کمک الگوریتم ژنتیک PERT

مجید اسماعیلیان؛ کامران فیضی؛ امیر افسر

دوره 10، شماره 26 ، مهر 1391، ، صفحه 55-73

چکیده
  در این مقاله یک مدل برنامه ریزی غیرخطی چند هدفه برای فشرده سازی زمانارائه گردیده است که هدف اصلی آن عبارت است از حداقل سازی PERT شبکه هایبا صرف بودجه بیشتر در فعالیتهایی PERT زمان بدبینانه فعالیتهای بحرانی در شبکه هایاست که در مسیر بحرانی قرار دارند. در واقع، این مدل نشان دهنده نحوه تخصیصبودجه بین فعالیتهای مسیر بحرانی است که در نهایت ...  بیشتر

عوامل و موانع موثر در ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در ایران

کامران فیضی؛ تورج صادقی

دوره 3، شماره 8 ، فروردین 1384، ، صفحه 111-128

چکیده
  در این مقاله ابتدا مفاهیم و خدمات بانکداری الکترونیک مطرح می شوند و در ادامه سعی شده تا عوامل و موانع موثر در ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در ایران شناسایی و سپس اولویت بندی گردد. بمنظور تعیین عوامل موثر در ایجاد و گسترش بانکداری الکترونیک از مطالعه تطبیقی و برای تعیین اولویت این عوامل از تحقیقات میدانی – با استفاده از نظر متخصصین ...  بیشتر

نحوه استناد به منابع اطلاعاتی الکترونیک در تحقیقات علمی و عملی

کامران فیضی؛ علیرضا مقدسی

دوره 2، شماره 7 ، دی 1383، ، صفحه 105-118

چکیده
  امروزه با گسترش روز افزون کاربردهای فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی به صورت الکترونیک در عرصه پژوهش، رعایت حقوق صاحبان آثاری که حاصل تلاش خود را از طریق شبکه های اطلاعاتی محلی و جهانی همچون اینترانت و اینترنت در اختیار سایر نویسندگان و پژوهشگران قرار می دهند ضرورت اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در این مقاله ضمن بیان مقدمه ای کوتاه درباره ...  بیشتر

کاربردهای فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد فرایند کسب و کار

کامران فیضی؛ علیرضا مقدسی

دوره 2، شماره 5 ، تیر 1383، ، صفحه 49-70

چکیده
  در این مقاله بعد از بیان مقدمه ای تفضیلی از دلایل روی آوردن سازمان ها به مهندسی مجدد فرایند کسب و کار، مهمترین ویژگی های این فرایند با تاکید بر فناوری اطلاعات معرفی شده و نتایج چند مطالعه عمده درباره زمینه های بکارگیری فناوری اطلاعات برای پیاده سازی آن تشریح در ادامه مهمترین عوامل موثر بر این فرایند با محوریت فناوری اطلاعات توصیف ...  بیشتر

پژوهشی در مفاهیم، کارکردها و دوره های آموزش کارآفرینی

کامران فیضی؛ علیرضا مقدسی

دوره 1، شماره 3 ، دی 1382، ، صفحه 125-145

چکیده
  در این مقاله پس از بیان مقدمه ای پیرامون مفهوم کارآفرینی و تعاریفی چند از کارآفرینی و کارآفرین، تاریخچه ای کوتاه از آموزش کارآفرینی بیان می گردد. آنگاه تعاریف آموزش کارآفرینی مطرح می شوند. سپس طی پژوهشی در ادبیات معاصر کارآفرینی، عمده ترین اهداف و رئوس مطالب آموزش کارآفرینی در قالب سه سطح فکری، سازمانی و محیطی تشریح می گردند. در ادامه ...  بیشتر

سازمان های مجازی: سازمان های عصر اطلاعات

کامران فیضی؛ علیرضا مقدسی

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1382، ، صفحه 101-124

چکیده
  پیدایش و ظهور سازمان های مجازی را معلول شیوه های جدید رقابت می دانند. شیوه ای که در آن رقبای پیشین ائتلافاتی را برای تسخیر، بهره برداری و هدایت بازار تشکیل می دهند. سازمان مجازی را شبکه موقتی از واحدها سازمان های مستقل دانسته اند که از چندین شریک تجاری که هزینه ها و منابع را برای تولید یک محصول یا خدمت بین یکدیگر تقسیم می کنند، تشکیل ...  بیشتر

کاربرد متدولوژی برنامه ریزی سیستم های تجاری در توسعه سیستم های اطلاعاتی

کامران فیضی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1382، ، صفحه 79-93

https://doi.org/10.22054/jims.2003.7346

چکیده
  توسعه سیستم های اطلاعاتی فرایندی طولانی و پیچیده است که از آغاز تا پایان عناصر مختلفی در آن درگیر می شوند. پروژه های ایجاد سیستم به طور وسیعی از منابع مالی، فنی و انسانی بهره جسته و در طول اجرا روش ها، فنون و ابزارهای متنوعی توسط مجریان آنها بکار بسته می شود. بنابراین برنامه ریزی، مدیریت و راهبردی موفقیت آمیز چنین پروژه هایی بدون تبعیت ...  بیشتر