نویسنده = سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی ریسک اعتباری متقاضیان تسهیلات بانکی به روش استدلال مبتنی بر مورد (CBR)

دوره 18، شماره 59، زمستان 1399، صفحه 79-116

10.22054/jims.2018.18574.1660

امیر خرمی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی


3. ارائه مدلی جهت تعیین تعداد مطلوب دانشجویان دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی بر مبنای رویکرد فازی

دوره 12، شماره 32، بهار 1393، صفحه 67-97

محمدعلی خاتمی فیروزآبادی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ حسین محبی؛ محسن رحیمی مزرعه شاهی


4. یک روش یکپارچه برای مشکلات انتخاب استراتژیک

دوره 3، شماره 10، پاییز 1384، صفحه 1-11

سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی