مدل شبیه سازی پذیرش موبایل بانک توسط مشتریان بانک ها با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم

مهدی باستان؛ الهه عباسی؛ علی محمد احمدوند؛ رضا رمضانی خورشید دوست

دوره 16، شماره 50 ، مهر 1397، ، صفحه 257-284

https://doi.org/10.22054/jims.2018.9113

چکیده
  پذیرش فناوری و محصولات توسعه داده شده، یکی از مسائل موردعلاقه مدیران ارشد سازمان های نوآورمحسوب میشود. سازمان های خدماتی از طریق توسعه محصولات و خدمات جدید، برای مشتریان خود ایجادارزش نموده و می توانند از این طریق سود کسب نمایند. توسعه محصولات جدید هزینههای بالای تحقیق وتوسعه را به دنبال خواهد داشت و چنانچه این محصولات و خدمات جدید ...  بیشتر