تاثیر قدرت بر عملکرد مالی در روابط بین اعضای زنجیره تأمین‌ صنعت ساختمان

احسان کاشی؛ مهری شهریاری

دوره 18، شماره 56 ، فروردین 1399، ، صفحه 305-335

https://doi.org/10.22054/jims.2019.37853.2210

چکیده
  مدیریت روابط در زنجیره تأمین تأثیر قابل توجهی بر رقابت‌های عملیاتی، عملکرد و سودآوری شرکتها دارد و قدرت یکی از مفاهیم مهمی است که در روابط بین اعضای زنجیره تأمین در نظر گرفته می‌شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر قدرت در روابط اعضای زنجیره تامین بر عملکرد مالی شرکتهای ساختمانی در شهر سمنان است. اعتماد، تعهد و عملکرد استراتژیک نیز به ...  بیشتر