توسعه روش طبقه‌بندی دیتاست‌های نامتوازن با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی چندهدفه

امیر دانشور؛ مهدی همایون فر؛ الهام اخوان

دوره 17، شماره 55 ، دی 1398، ، صفحه 161-183

https://doi.org/10.22054/jims.2019.31226.2036

چکیده
  طبقه‌بندی داده‌ها از مباحث اساسی علم مدیریت است که از رویکردهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. روش‌های هوش مصنوعی از مهمترین روش‌های طبقه‌بندی هستند که اغلب آنها تابع دقت کل را در ارزیابی عملکرد مد نظر قرار می‌دهند. از آنجاییکه در دیتاست‌های نامتوازن، این تابع، هزینه‌ خطاهای پیش‌بینی را یکسان در نظر می‌گیرد، در این پژوهش ...  بیشتر