حل مسأله مکان یابی-مسیریابی-موجودی شبکه ی جمع آوری زباله های خطرناک با در نظر گرفتن ناوگان حمل و نقل داخلی و خارجی

ندا معنوی زاده؛ سروش آقامحمدی بوسجین؛ پریسا کریمی آشتیانی

دوره 18، شماره 58 ، مهر 1399، ، صفحه 215-245

https://doi.org/10.22054/jims.2019.44492.2346

چکیده
  این پزوهش به طراحی شبکه‌ی جمع آوری زباله های خطرناک پرداخته و برای انجام این کار از مفاهیم مکانیابی، مسیریابی، موجودی و زنجیره‌ی لجستیک معکوس استفاده شده است. موارد مربوط به ریسک احداث مراکز و حمل مواد به عنوان پارامترهای اجتماعی در این پژوهش به عنوان یک تابع هدف جداگانه در کنار تابع هدف اقتصادی، در نظر گرفته شده است. مسأله مورد نظر ...  بیشتر