تعیین نقطه سفارش مجدد برای خرید کالا با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در شرکت های بازرگانی

احمد جعفر نژاد؛ حنان عمو زاد مهدیرجی؛ جواد عموزاده

دوره 9، شماره 22 ، مهر 1390، ، صفحه 1-21

چکیده
  پیشرفت فناوری های ساخت، تولید و متعاقبا گسترش  و تنوع محصولات جدید با خصوصیات ویژه و پیدایش روز افزون مفاهیم مدیریتی و کاربرد اصول بهره وری در سازمان ها باعث شده تا مدیران همواره در جهت مدیریت بهینه کالا و مواد گام بردارند. با توسعه سریع ابزار و روش های علمی، بسیاری از مفاهیم، اصول و روابط کلاسیک در زمینه خرید، نگهداری، سفارش دهی ...  بیشتر

محاسبه نقطه سفارش مجدد در حالت فازی

جعفر رضایی؛ سید محمد تقی فاطمی قمی

دوره 2، شماره 7 ، دی 1383، ، صفحه 1-13

چکیده
  یکی از مسایل اصلی کنترل موجودیتها، تعیین نقطه سفارش مجدد است. پارامترهای مشخص کننده این نقطه، معمولا به یکی از دو صورت قطعی و احتمالی است. در این مقاله به دلیل اینکه دنیای واقعی آکنده از عدم قطعیت ها و ابهامات است و در اکثر مواقع نمی توان پارامترها را به صورت قطعی و یا احتمالی مشخص نمود به صورت فازی در نظر گرفته می شوند. لذا مقدار نقطه ...  بیشتر