مدلسازی و شبیه سازی
روش تحلیل پوششی داده‌های متمرکز برای اندازه‌گیری مقادیر کارایی شعب ارزی بانک ها

فرشته کوشکی

دوره 21، شماره 69 ، تیر 1402، ، صفحه 235-270

https://doi.org/10.22054/jims.2023.46558.2381

چکیده
  در نظر گرفتن تأثیر عملکرد هر جزء از یک سیستم چند مرحله‌ای بر کارایی کل آن برای مدیران اجتناب‌ناپذیر است. شعب بانک‌ها ساختار دو مرحله ای دارند که در آن نیروی انسانی، تجهیزات و سرمایه مالی ورودی‌های مرحله اول برای افزایش موجودی می‌باشند. موجودی به عنوان خروجی مرحله اول است که به عنوان ورودی مرحله دوم برای انجام خدمات بانک از جمله ...  بیشتر

بهبود عملکرد واحدهای تصمیم گیرنده کارا با استفاده از روش تقاطع ابرصفحه های سازای مجموعه امکان تولید در تحلیل پوششی داده ها

اکبر مرادی مجد؛ علیرضا امیرتیموری؛ سهراب کردرستمی؛ محسن واعظ قاسمی

دوره 18، شماره 58 ، مهر 1399، ، صفحه 193-214

https://doi.org/10.22054/jims.2020.45015.2355

چکیده
  تحلیل پوششی داده ها (DEA) یک تخمین‌گر است. این تخمین‌گر سعی می کند که یک ارتباط بین ورودی های متعدد و خروجی های متعدد و همچنین تکنولوژی تولید را تخمین بزند. DEA واحدهای تصمیم گیرنده (DMU) را به دو بخش واحدهای کارا و واحدهای ناکارا تقسیم بندی می‌کند. در این صورت واحدهای کارا مرجعی برای واحدهای ناکارا خواهد بود. در مدل‌های سنتیDEA بهبود کارایی ...  بیشتر

یک رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی برای توسعه وزن‌های مشترک در تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای

داود قراخانی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ کیامرث فتحی هفشجانی؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ رضا کیانی ماوی

دوره 17، شماره 53 ، تیر 1398، ، صفحه 295-319

https://doi.org/10.22054/jims.2017.21212.1737

چکیده
  تحلیل پوششی داده‌ها یک تکنیک تحلیلی قدرتمند برای اندازه‌گیری کارایی نسبی مجموعه ای از واحد‌های تصمیم گیری براساس ورودی‌ها و خروجی‌هایشان است. در مدل‌های مرسوم تحلیل پوششی داده‌ها ضعف‌هایی وجود دارد که مهمترین آن‌ها تغییر وزن ورودی‌ها و خروجی‌ها است که باعث می‌شود کارایی واحد‌های تصمیم‌‌گیرنده با وزن‌های مختلف سنجیده ...  بیشتر

ارزیابی کارایی شرکت های برق منطقه ای ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و شبکه های عصبی

محسن شفیعی نیک آبادی؛ کامبیز شاهرودی؛ اکرم اویسی عمران؛ محمدرضا خسروی

دوره 16، شماره 51 ، دی 1397، ، صفحه 181-206

https://doi.org/10.22054/jims.2018.15618.1551

چکیده
  انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی در تعیین نمرات کارایی تحلیل پوششی داده‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این پژوهش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به تعیین ورودی‌ها و خروجی‌های‌ شرکت‌های برق منطقه‌ای پرداخته شده است. کاربرد شبکه عصبی در انتخاب ورودی‌ها و خروجی‌های شرکت‌های برق منطقه‌ای امری است که در ادبیات موضوع سابقه نداشته ...  بیشتر

انتخاب شاخص‌های ارزیابی در تحلیل پوششی داده‌ها با استفاده از آنالیز تشخیصی

رمضانیان محمدرحیم؛ کیخسرو یاکیده؛ اکرم اویسی عمران

دوره 12، شماره 32 ، فروردین 1393، ، صفحه 141-157

چکیده
  انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی در تحلیل پوششی داده‌ها از اهمیّت به‌سزایی برخوردار است و نمرات کارایی واحدها به شدّت از مجموعه متغیرهای انتخابی تأثیر می‌پذیرند. در این پژوهش، روشی برای انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی، بر‌اساس آنالیز تشخیصی ارائه شده‌است. در این روش اهمیّت نسبی متغیرها در تعیین عضویت واحدها در دو گروه متغیر وابسته ...  بیشتر