نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه تهران

2 عضو هیت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران

3 دانشجوی دکتری تخصصی تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

از جمله ابزارهای ضروری مدیریت عملیات در فضای رقابتی کنونی، راهبرد عملیات است. راهبرد عملیات وظیفه تمرکز فعالیت‌های سطوح عملیاتی همراستا و هم‌جهت با اولویت‌های رقابتی سازمان را برعهده دارد. از همین رو پژوهش حاضر در پی بررسی و تدوین مناسب‌ترین راهبردهای عملیاتی برای افزایش کارایی صنعت قطعه سازی خودرو می‌باشد. چراکه این صنعت به عنوان موتور محرک صنایع و اقتصاد، نقش مهمی در رشد کشور دارد و همواره تحت فشارهای روزافزون و متنوعی بوده که می‌توان به دو نیروی پرتوان تغییرات مکرر در ذائقه مشتریان و پیشرفت سریع در نوآوری فناوری اشاره کرد که تعدیل تاثیر این فشارها بازنگری و تدوین راهبردهای عملیاتی را می‌طلبد. به همین منظور پس از تعیین اهداف یک‌ساله در خصوص هر یک از خروجی‌ها، سیستم تولیدی جریان پیوسته به‌عنوان سیستم مناسب جهت رسیدن به وضعیت مطلوب در شرکت مورد مطالعه شناخته شد؛ و درنهایت تعدیلاتی به‌منظور بهبود وضعیت شرکت مورد مطالعه در هر یک از اهرم‌های تولیدی ارائه شد. اولویت‌بندی خروجی‌ها با توجه به نظر خبرگان و توسعه تکنیک بهترین- بدترین فازی (FBWM) برای اولین بار صورت گرفت که شاخص هزینه به‌عنوان مهم‌ترین خروجی دارای بیشترین اهمیت شناخته شد و شاخص‌ کیفیت در سطح دوم اهمیت قرار گرفت؛ و همچنین شاخص‌های انعطاف پذیری، عملکرد و تحویل در سطوح بعدی اهمیت جای گرفتند. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این مطلب است که با بهره‌گیری صحیح از مدل میلتنبرگ می‌توان ضمن بررسی وضعیت جاری سیستم‌های تولیدی و کنکاش محیط رقابتی، به دنبال زمینه‌هایی بود که برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Extending the best-worst technique in the Miltenburg worksheet environment for the operational strategies formulation

نویسندگان [English]

  • iman ghasemian sahebi 1
  • Hamidreza FAllah Lajimi 2
  • Alireza Arab 3

1 PhD Candidate of Operation Management, Faculty of Management, University of Tehran

2 Faculty of Industrial Management in University of Mazandaran

3 PhD Candidate of Operations Research, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Operational strategy is one of the essential tools for operations management in the current competitive environment. The operational strategy focuses on the activities of the operational levels in line with the competitive priorities of the organization. Hence, the present study tries to review and design the most appropriate operational strategies for increasing the efficiency of the Automotive manufacturing industry. However, given that the supply chain of this industry is dependent on the changing and unpredictable environment of the market and environment such as raw materials, suppliers' conditions, government policies and sanctions, and the price fluctuations caused by currency volatility, so the need for operational strategies is felt. Therefore, after determining the annual goals for each output, continuous flow production system was identified as the appropriate system for achieving the desired situation in the studied company. At last, adjustments were provided to improve the company's status in each of the production levers. Output Prioritization and development of the Miltenburg model with the Fuzzy Best-Worst Method took place for the first time According to the experts' opinion, which cost criterion identified as the most important output and the Quality criterion placed at the second level of important; and also Flexibility, performance and delivery criteria placed at the next level of important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Operation strategy
  • Miltenburg model
  • Fuzzy Best-Worst
  • Production Strategy
  • Automotive Component Industry